Politica de CONFIDENŢIALITATE

Semperviva.ro duce o politică strictă de respectare a confidenţialităţii datelor clienţilor săi. Se angajează să nu transmită datele personale ale clienţilor către terţi şi să le folosească exclusiv în scopul pentru care au fost introduse (efectuarea comenzii) şi pentru informări comerciale cu privire la acest magazin. Nu încurajează SPAM-ul, nu furnizează adresa dumneavoastră de e-mail unor terţi (persoane fizice sau juridice), nu comercializează, nu oferă, nu face schimb de adrese e-mail obţinute prin intermediul acestui site, nu divulgă adresa dumneavoastră de e-mail altor persoane care accesează paginile acestui site.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, SC Semperviva Biohealth SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră. Scopul colectării datelor cu caracter personal este de a opera şi livra comenzile efectuate de dumneavoastră. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea acestora. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată prin poştă pe adresa societăţii noastre.

Prin furnizarea adresei de email pe site-ul www.semperviva.ro în secţiunea Newsletter, ca urmare a accesarii tastei – „Ma abonez”, va daţi consimţământul în mod expres şi neechivoc ca datele dvs cu caracter personal (adresa de e-mail) să intre în baza de date a societăţii SC Semperviva Biohealth SRL şi să fie prelucrate şi folosite în viitor de către aceasta.

Toţi cei care au furnizat adresa de e-mail în vederea abonării la Newsletter, în accepţiunea Legii nr. 677/2001, au calitatea de persoană vizată, scopul colectării datelor dvs fiind transmiterea de oferte, promoţii, mesaje publicitare şi de marketing de pe site-urile administrate de SC Semperviva Biohealth SRL sau de efectuare de statistici interne.

În cazul în care persoana vizată nu doreşte să primească oferte, promoţii, mesaje publicitare şi de marketing de pe site-ul administrat de SC Semperviva Biohealth SRL, nu va accesa căsuţa „Ma abonez”.

SC Semperviva Biohealth SRL garantează confidenţialitatea datelor personale ale tuturor celor care completează formularul de înscriere. Datele dvs. nu vor fi transferate în străinatate. Daca unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugam să ne informaţi cât mai curând posibil.